جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

کسب مقام نایب قهرمانی شنا استان اصفهان !

در مسابقات تشویقی زیر 10 سال دختران استان اصفهان در سال 92 ، تیم شنای استخر ستاره توانست در مجموع امتیازات مقام نایب قهرمانی استان اصفهان را از آن خود کند !