باشگاه ورزشی ستاره، مجدداً در خدمت ورزش دوستان
بازگشایی مجدد حمام آفتاب؛ مخصوص بانوان محترم

درباره ما

موسس استخر ستاره سرکار خانم پارسامنش، طراح آن جناب آقای سعید نورامید و مجری طرح جناب آقای همایون نورامید می باشد .

استخر ستاره که در 16 خرداد سال 1391 افتتاح شد ، حاصل کار 13750 نفر نیروی انسانی اعم از مهندس و کارگران مختلف به مدت 5 سال (شروع بهار 86 و پایان بهار 91) که در این مدت از نظارت های فنی جناب آقای مهندس صحافی پور بهره مند بوده ایم .

باشد که در ادامه راه سازندگی کشور عزیزمان شاهد ساخت و ساز مراکز فرهنگی و ورزشی بی شماری باشیم ...