باشگاه ورزشی ستاره، مجدداً در خدمت ورزش دوستان
بازگشایی مجدد حمام آفتاب؛ مخصوص بانوان محترم

هاکی روی میز

هاکی روی میز ( Air Hockey ) یک بازی سرگرم کننده است که طرفین صفحه ای را روی بالشتک هوا حرکت داده و برنده کسیست که بتواند گل های بیشتری در زمان مشخص به ثبت برساند...