جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

استخر کودکان

 

 

 

 

 

 

استخر ستاره مجهز به حوضچه و سرسره کودکان ( مخصوص 4 الی 7 سال ) و استخر کودکان برای 7 سال به بالا با مراقبت ویژه کادر استخر ، محیطی امن و مفرح برای کودکان شماست ...