باشگاه ورزشی ستاره، مجدداً در خدمت ورزش دوستان
بازگشایی مجدد حمام آفتاب؛ مخصوص بانوان محترم

جکوزی عمومی

جکوزی عمومی استخر ستاره مجهز به جت های آبی قدرتمند ، مکانی آرامش بخش برای شما ...