جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

سونای خشک و بخار

استخر ستاره مجهز به هر دو سونای خشک و بخار ( با رایحه اوکالیپتوس ، نعاع و ... ) همراه با دوش و سکوهای نشیمن که در کنار موسیقی آرامش بخش محیط ، تجربه ای لذت بخش را برای شما عزیزان به ارمغان خواهد آورد ...