جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

سکوهای حرارتی

سکوهای حرارتی با حرارت یکنواخت و ملایم باعث گرم شدن مطلوب عضلات شما و کاهش گرفتگی و تنش های عضلانی می شود !

 

استفاده از این سکو ها برای مراجعین محترم رایگان می باشد !