جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

ماساژور های آبی

استخر ستاره تنها استخر مجهز به ماساژور های آبی رایگان!

ماساژور های آبی ستاره در دو فشار مختلف ، به بهترین نحو عضلات کمر ، ستون فقرات و کتف را ماساژ داده و باعث ایجاد حس نشاط و آرامش می شود.