باشگاه ورزشی ستاره، مجدداً در خدمت ورزش دوستان
بازگشایی مجدد حمام آفتاب؛ مخصوص بانوان محترم

ماساژور های آبی

استخر ستاره تنها استخر مجهز به ماساژور های آبی رایگان!

ماساژور های آبی ستاره در دو فشار مختلف ، به بهترین نحو عضلات کمر ، ستون فقرات و کتف را ماساژ داده و باعث ایجاد حس نشاط و آرامش می شود.