باشگاه ورزشی ستاره، مجدداً در خدمت ورزش دوستان
بازگشایی مجدد حمام آفتاب؛ مخصوص بانوان محترم

کلاس های آموزش شنا

آموزش شنا به صورت خصوصی و عمومی توسط مربیان مجرب و سابقه کسب مقام های مختلف در مسابقات استانی و ... توسط شنا آموختگان استخر ستاره !

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ... !