جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

کلاس های آموزش شنا

آموزش شنا به صورت خصوصی و عمومی توسط مربیان مجرب و سابقه کسب مقام های مختلف در مسابقات استانی و ... توسط شنا آموختگان استخر ستاره !

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ... !