باشگاه ورزشی ستاره، مجدداً در خدمت ورزش دوستان
بازگشایی مجدد حمام آفتاب؛ مخصوص بانوان محترم

پنج‌شنبه‌ها ظهر؛ استخر با موسیقی زنده

پنج‌شنبه‌ها در سانس بانوان از سایت 13:30 تا 15:30 در استخر ستاره، لذت ورزش را با موسیقی زنده تجربه کنید.