جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

استخر بزرگسالان

شنا کردن در استخری استاندارد با ماساژور های آبی و آبشار در کنار آکواریوم های مختلف ،قطعاً تجربه ای به یادماندنی خواهد بود ...