باشگاه ورزشی ستاره، مجدداً در خدمت ورزش دوستان
بازگشایی مجدد حمام آفتاب؛ مخصوص بانوان محترم

استخر بزرگسالان

شنا کردن در استخری استاندارد با ماساژور های آبی و آبشار در کنار آکواریوم های مختلف ،قطعاً تجربه ای به یادماندنی خواهد بود ...