جشنواره ویژه پاییز استخر ستاره آغاز شد ...
باشگاه ورزشی استخر ستاره؛ افتتاح شد ...!

جکوزی خصوصی با نمک

استخر ستاره مجهز به جکوزی های خصوصی با نمک !


جکوزی با نمک باعث :

- درمان جوش ها و لک های پوستی

- کاهش متابولیسم باکتری های زیان بار پوست بدن

- کاهش چربی پوست

- بستن روزنه های پوست چرب

- تنظیم تعرق بعد از استفاده

- رفع خستگی

می شود ! لذا جکوزی های خصوصی محیطی آرام و مفید برای اوقات استراحت شما عزیزان می باشد ...